D.I.C. Veritas

DIC Veritas, 26.05.2017., Saopštenje sa suđenja Draganu Vasiljkoviću

I danas je, pred Županijskim sudom u Splitu, nastavljeno suđenje za ratni zločin Draganu Vasiljkoviću zvanom „Kapetan Dragan“, saslušanjem svjedoka odbrane  video linkom iz Beograda.

S obzirom da je sud odlučio da se svjedoci saslušavaju vanraspravno, iako javnost nije isključena, na raspravi u Splitu ne prisustvuju predstavnici medija. Od našeg izvora, koji neposredno prati glavni pretres, doznajemo da su se sva četvorica danas saslušanih svjedoka  pohvalno izrazili o optuženom kao profesionalnom vojniku.

Svjedok Branko Lakić, tada vozač oficira JNA za bezbjednost u kampu, naveo je da je  početkom marta 1993. godine osnovan Nastavni centar za obuku vojske u Bruškoj, da je kuhinja osnovana nešto kasnije te da u kuhinji nije radio Pero Dragišić niti da takvu osobu poznaje, čime je i ovaj svjedok diskreditiovao iskaz svjedoka optužbe Pere Dragišića, kao krunskog i jedinog svjedoka optužbe u odnosu na drugu točku optužnice o navodnom ubistvu dva hrvatska vojnika zarobljena u selu Dragišić.

Svjedok Vujo Kusalo, tada administrator u zatvoru “Stara bolnica“, potvrdio je da je u Okružnom zatvoru u Kninu radio od avgusta 1991. godine, da je o svim zatvorenicima vođena pedantna evidencija i da je u prostoru stare bolnice, gdje se nalazio okružni zatvor, već od ranije bio pritvor za zarobljenike s ratišta i da nije bilo drugog zatvora na području Knina te da Kapetana Dragana nikada nije vidio u prostoru zatvora.

Svjedok Miloš Krnjeta, sada pukovnik u penziji, tada načelnik za obavještajne poslove u GŠ SVK,  svjedočio je o osnivanju Nastavnog centra Bruška, navevši da je glavni instruktor za obuku u tom centru bio upravo Dragan Vasiljković zv. „Kapetan Dragan“, koji je bio izuzetno profesionalan i da je u kampu vladala disciplina i strogo profesionalni odnos. Obzirom da je kamp bio pokriven „njegovim” obavještajcima, potpuno je siguran da se da se u tom kampu nikada nije dogodilo niti jedno ubistvo.

Svjedok Slobodan Tarbuk, general u penziji, tada načelnik bezbjednosti u komandi 7. pješadijske divizije, potvrdio je da je na području Gline u junu i julu 1991. boravila tenkovska jedinica JNA, koja je služila kao tampon zona između sukobljenih strana. Odbacio je svaku mogućnost da bi jedinica JNA bila u kakvoj koordinaciji s bilo kojim drugim vojnim ili paravojnim jedinicama na tom području, osim što se djelomično popunjavala iz rezervnog sastava s pješadijom koja je štitila tenkovsku jedinicu. Naveo je i da nije postojala nikakva mogućnost da bi Kapetan Dragan komandovao tenkovima JNA i da je imao animozitet prema JNA, ali unatoč tome da je bio vrhunski vojnik i profesionalac te da je inzistirao na striktnom poštivanju pravila ratovanja i na humanom odnosu prema nesrpskom stanovništvu. Iz obavještajnih podataka poznato mu je da su se civilni i crkveni objekti koristili u vojne svrhe, a kao primjer je naveo da mitraljesko gnijezdo na katoličkoj crkvi u Petrinji.

Vasiljković je optužen da je kao komadant Jedinice za posebne namjene u sastavu paravojnih srpskih jedinica, odnosno komadant Nastavnog centra za obuku pripadnika specijalnih jedinica Alfa, postupao protivno odredbama Ženevske konvencije. Na teret mu se stavlja da je tokom juna i jula 1991. godine u zatvoru na Kninskoj tvrđavi, te tokom februara 1993. godine u Bruškoj kod Benkovca mučio, zlostavljavo i usmrćivao zarobljene pripadnike hrvatske vojske i policije.

Uz to je optužen i da je tokom jula 1991. godine u Glini, u dogovoru sa komadantom tenkovske jedinice JNA, izradio plan napada na tamošnju policijsku stanicu, te prigradsko naselje Jukinac, sela Gornji i Donji Viduševac, a potom i njihovo zauzimanje, a tokom napada da su oštećeni i uništeni civilni objekti, stanovništvo natjerano u bjeg, opljačkana je imovina, a ubijeni su i ranjeni civili, od kojih je jedan strani novinar.

Očekuje se da će sljedeće nedjelje, u ponedjeljak i utorak, video linkom iz Beograda svjedočiti još desetak svjedoka odbrane.

Beograd, 26.05.2017.

 P R E D S J E D N I K

 Savo Štrbac

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.