D.I.C. Veritas

DIC Veritas, 30.05.2017., Saopštenje sa suđenja Draganu Vasiljkoviću

I danas je, pred Županijskim sudom u Splitu, nastavljeno suđenje za ratni zločin Draganu Vasiljkoviću zvanom Kapetan Dragan, saslušanjem svjedoka odbrane video linkom iz Beograda.

Od našeg izvora, koji neposredno prati glavni pretres, doznajemo da su danas saslušana još trojica svjedoka.

U nastavku ispitivanja svjedoka obrane svjedočio je Nebojša Popović, u inkriminirano vrijeme komadir voda vojne policije SVK, i naveo da je 24. februara 1993. preuzeo s dva svoja vojna policajca desetak zarobljenih hrvatskih vojnika u selu Dragišić radi sprovođenja u zatvor u Kninu.

Prije nego je uspio organizovati preuzimanje i odvođenje zarobljenih vojnika prišla im je grupa nepoznatih vojnika obučenih u crne uniforme s pletenim kapama i uz prijetnju oružjem, odabrali dvojicu zarobljenih hrvatskih vojnika, te su ih odvezli u nepoznatom pravcu.

Ovaj svjedok je još iskazao da je jedan zarobljenik pokušao pobjeći i tada je nastradao, dok je još jedan prema njegovom saznanju stradao u mjestu Đeverske, gdje ga je pretukla masa građana, a ostali su prema njegovim saznanjima sprovedeni u Knin.

Svjedok je još izjavio da je služba bezbednosti vojske Krajine sprovela istragu o tom događaju, te da o tome postoje pisani izvještaji i da je utvrđeno da vojnici koji su oteli dva zarobljenika nisu bili s područja Krajine i nisu pripadali niti jednoj formaciji Krajine. Iskazom ovog svjedoka otklonjena je svaka veza između nestanka dva zarobljena hrvatska vojnika i Nastavnog centra u Bruškoj i Kapetana Dragana.

Svjedok Bojan Drobnjak, iskazao je da je bio oficir JNA u činu potporučnika i da je bio zamjenik komandanta tenkovske jedinice koja je bila upućena i razmještena u Glini od kraja druge polovine 6. mjeseca, a gdje je ostao gotovo godinu i po dana sa svojom jedinicom. Potvrdio je da je bio komadant zapovjednog tenka uz koji su bila dva oklopna vozila na ulazu u Glinu kod raskršća na početku mjesta Jukinca. Takođe je potvrdio da su s položaja iz kuća u Jukincu na tenk i transportere pripadnici hrvatskih snaga otvorili vatru u jutarnjim satima 26.06.1991. godine, te da su oni uzvratili i pogodili četiri kuće u kojima je bila smještena hrvatska vojska i iz kojih se pucalo na njih. Precizno je opisao kuće koje su pogođene iz topa, te jednu kuću čiji je krov pogođen iz zolje, a sa kojeg krova je djelovalo prema njihovim položajima.

Opisao je i ko sačinjava posadu tenka i koje naoružanje je tenk imao te je negirao da je iz tenka ili s tenka djelovalo snajperom. Posebno je negirao da bi toga dana pored njihovih položaja prošlo 20-tak kamiona rezervista i bradatih četnika.

Svjedok je izjavio takođe da Viduševac i Jukinac nisu napadani nakon toga dana, sve do septembra 1991. godine, kada su oba ta naselja osvojena i kada je pogođena crkva, a nakon napada on je bio unapređen u čin poručnika.

Svjedok Zoran Drača, naveo je da je bio 1991. godine u službi u JNA u Sloveniji, a nakon toga je premješten u Bihać, a potom u Obrovac i konačno početkom 1993. godine u Nastavni centar Bruška. Bio je profesionalni kuvar, te je bio glavni kuvar, a kuhinja do njegovog dolaska nije bila oformljena već se je hrana dovozila iz kasarne u Benkovcu.

Nikada nije čuo da bi radio kao kuvar Pero Dragišić, niti osobu takvog imena poznaje. Sve vrijeme dok je on boravio u Nastavnom centru nikad niko tamo nije ubijen.

Svjedok je još rekao da je optuženi naredio da se pomaže stanovnicima hrvatske nacionalnosti koji su ostali u Bruškoj s hranom, odjećom iako za to nisu imali obveze, te je zabranio da se to stanovništvo vrijeđa ili omalovažava po bilo kom osnovu.

Svjedok je dodao da su se vojnici smješteni na obuku u Centar razlikovali od svih drugih vojnika Krajine po izuzetnoj disciplini i profesionalnom vojničkom odnosu.

Vasiljković je optužen da je kao komadant Jedinice za posebne namjene u sastavu paravojnih srpskih jedinica, odnosno komadant Nastavnog centra za obuku pripadnika specijalnih jedinica Alfa, postupao protivno odredbama Ženevske konvencije. Na teret mu se stavlja da je tokom juna i jula 1991. godine u zatvoru na Kninskoj tvrđavi, te tokom februara 1993. godine u Bruškoj kod Benkovca mučio, zlostavljavo i usmrćivao zarobljene pripadnike hrvatske vojske i policije.

Optužen i da je tokom jula 1991. godine u Glini, u dogovoru sa komadantom tenkovske jedinice JNA, izradio plan napada na tamošnju policijsku stanicu, te prigradsko naselje Jukinac, sela Gornji i Donji Viduševac, a potom i njihovo zauzimanje, a tokom napada da su oštećeni i uništeni civilni objekti, stanovništvo natjerano u bjeg, imovina je opljačkana, a ubijeni su i ranjeni civili, od kojih je jedan strani novinar.

Odbrana smatra da su iskazima svjedoka odbrane osporene sve tačke optužbe.

Današnjim ispitivanjem pomenutih svjedoka, završeno je petodnevno saslušanje svjedoka odbrane video linkom iz Beograda.

Pošto su svjedoci odbrane saslušani vanraspravno, njihovi iskazi će biti reprodukovani na glavnom pretresu.

Beograd, 30.05.2017.

P R E D S J E D N I K

Savo Štrbac

 

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.