D.I.C. Veritas

e-Veritas, 13.09.2022, Danas ročište pred optužnim vijećem Županijskog suda u Rijeci protiv šestorice pripadnika bivše SVK zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva

Prema Veritasovim saznanjima za danas je pred Županijskim sudom u Rijeci zakazano ročište pred optužnim vijećem po optužnici Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci broj: KO DO -11/2021 od 07.06.2021. godine protiv optuženika: I. Dragoljuba Bakića (1959), II. Đure Pavlovića (1950), III. Dragana Paića /Pajića (1946) IV. Ilije Vujanovića (1948), V. Jasmina Eminovskog (1966) i VI. Rade Rušnova (1951). Ovo ročište nije evidentirano na veb-stranici ŽS u Rijeci.

Terete se da su u periodu od mjeseca septembra pa do kraja decembra 1991. na području mjesta Lasinje i okolnih mjesta na desnoj obali rijeke Kupe opštine Jastrebarsko i Topusko, za vrijeme oružanog sukoba između regularnih snaga HV i policije sa paravojnim formacijama pobunjenih Srba i jedinicama tzv. JNA, kao pripadnici najužeg komandnog vodstva TO Vrginmost, i to I. opt. Dragoljub Bakić kao zamjenik komandanta, te ujedno načelnik štaba TO Vrginmost, II. opt. Đuro Pavlović kao komandant I odreda, III. opt. kao komandanata odreda, a IV. opt. Ilija Vujanović kao zapovjednik prve čete drugog odreda a V. opt. Jasmin Eminovski kao komandir pridodane oklopno motorizovane čete iz sasatava 329 oklopne brigade iz Banja Luke te VI. opt. Rade Rušnov kao komandir paravojne jedinice Milicije SAO Krajine, svi odgovorni za primjenu ratnih i humanitarnih propisa međunarodnog prava, za vrijeme i nakon započetog napada na Lasinju i okolna mjesta, naredili pripadnicima jedinica kojima su komandovali da iz sveg raspoloživog artiljerijskog oružja gađaju navedena mjesta, iako za takvo što nije bilo vojnog opravdanja jer iz tih mjesta nije bilo oružanog otpora, budući da je u istama živjelo preostalo pretežno starije stanovništvo hrvatske nacionalnosti, pa nakon dovršene okupacije prostora oko Lasinje, Jatrebarskog i Topuskog znajući da pripadnici i njima podređenih jedinica u zoni njihove odgovornosti na okupiranom području sistematski pale i razaraju privredne i stambene objekte, da ubijaju civile hrvatske nacionalnosti koji nisu uspijeli izbjeći, kao i da prisvajaju i odvoze svu pokretnu imovinu izbjeglog stanovništva, te nepuštenih kuća, zajedno sa sad pokojnim Simom Roknićem, nisu poduzele ništa da se tako nezakonito postupanje spriječi i suzbije, a počinioci kazne, nego su dopustili da njima podređeni i druge osobe nastave s takvim radnjama pristajući na posljedice istih.

Pošto svi optuženi žive na području Republike Srbije pozivi za ročište im je uručeno diplomatskim putem, a njihovim braniocima, koji žive na području Hrvatske redovnim putem.

Sjednica optužnog vijeća u svojoj naravi je dio faze krivičnog postupka potvrđivanja optužnice. U ovoj fazi optužno vijeća utvrđuje da li je optužnica formalno pravilno sastvljena i da li iz dokaza priloženih uz optužnicu proizilazi zadovoljavajući stepen osnovane sumnje za daljnje vođenje krivičnog postupka odnosno da se predmet uputi pretresnom vijeću radi održavanja glavne pretresa i donošenja presude. Optužno vijeće može potvrditi optužnicu, vratiti optužnicu državnom odvjetništvu (tužilaštvu) radi ispravka i dopune istrage ili obustaviti krivični postupak ako smatra da nema dovoljnog stepena osnovane sumnje.

Sama sjednica Vijeća se sastoji od javnog i nejavnog djela, na javnom djelu sjednice na kojem prisustvuju optuženi i njihovi branioci Državno odvjetništvo (tužilaštvo) usmeno iznosi sadaržaj optužnice zatim odbrana na njihove navode daje odgovor a zatim se vijeće povlači na nejavni dio sjednice gdje vijećaju i donose odluku, koja se može odmah saopštiti ili dostaviti u pisanom otpravku odluke.

Optuženi nisu obavezni prisustvovati sjednici optužnog vijeća.

 

Veritas.info

 

Baner Sufinansiranja Foto: ilustracija, Ministarstvo kulture i informisanja, 664x195

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.