D.I.C. Veritas

e-Veritas, 22.09.2022, Hrvatska: Objavljeni rezultati Popisa stanovništva prema dobi, narodnosti i vjeri obavljenog 2021. godine

Hrvatski Državni zavod za statistiku danas je objavio konačne rezultate Popisa 2021. o ukupnom stanovništvu prema spolu i starosti, te prema narodnosti, vjeri, državljanstvu i materinjem jeziku.

Prema Popisu 2021., RH ima 3.871.833 stanovnika, od čega 1.865.129 muškaraca (48,17%) i 2.006.704 žena (51,83%). U odnosu na Popis 2011., broj stanovnika smanjio se za 413.056 osoba ili 9,64%.

Rezultati Popisa 2021. pokazuju da učešće Hrvata u nacionalnoj strukturi stanovništva iznosi 91,63%, Srba 3,20%, Bošnjaka 0,62%, Roma 0,46%, Talijana 0,36% i Albanaca 0,36%, dok je učešće ostalih pripadnika nacionalnih manjina pojedinačno manji od 0,30%. Učešće osoba koje su se u popisu 2021. regionalno izjasnile iznosi 0,33%%, a osoba koje se nisu željele izjasniti iznosi 0,58%.

Popis 2011. pokazao je da je udio Hrvata u nacionalnoj strukturi stanovništva 90,42%, Srba 4,36%, Bošnjaka 0,73%, Talijana 0,42%, Albanaca 0,41%, Roma 0,40%, dok je udio ostalih pripadnika nacionalnih manjina pojedinačno bio manji od 0,40%.

Prema vjerskoj pripadnosti, katolika je u 2021. bilo 78,97%, a prije deset godina 86,28%, pravoslavaca je 3,32% u odnosu na ranijih 4,44%. Muslimana je 1,32% u odnosu na ranijih 1,47%.

Prema materinjem jeziku, 95,25% osoba izjasnilo se da im je materinji jezik hrvatski, a 1,16% osoba izjasnilo se da im je materinji jezik srpski. Udio osoba s nekim drugim materinjim jezikom pojedinačno je manji od 1,00%.

Prema popisu stanovništva 2011. 95,60% osoba reklo je da im je materinji jezik hrvatski, a za 1,23% osoba materinji jezik jest srpski. Udio osoba s nekim drugim materinjim jezikom pojedinačno je manji od jedan posto.

Broj osoba koje nisu vjernici i ateista ima 4,71%, dok se 1,72% osoba nije željelo izjasniti na pitanje o vjeri. Prema ranijem popisu stanovništva ateista bilo je 3,81%, dok se 2,17% osoba nije željelo izjasniti na pitanje o vjeri.

Od ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske njih 99,24% ima hrvatsko državljanstvo, dok je stranih državljana 0,74% ili 28.784.

 

Rezultati popisa 2021. godine pokazuju da u 20 mjesta u Hrvatskoj Srbi čine preko trećine stanovništva, kako je vidljivo iz priložene tabele.

 

Grad/općina
Town/Municipality

Ukupno
Total

Ukupno, %
Total, %

Hrvati
Croats

Hrvati, %
Croats, %

Srbi
Serbs

Srbi, %
Serbs, %

Vojnić

3.602

100,00

1.467

40,73

1.385

38,45

Plaški

1.650

100,00

921

55,82

656

39,76

Udbina

1.334

100,00

695

52,10

569

42,65

Gračac

3.136

100,00

1.718

54,78

1.360

43,37

Vrhovine

653

100,00

217

33,23

311

47,63

Kistanje

2.650

100,00

1.247

47,06

1.375

51,89

Erdut

5.436

100,00

2.093

38,50

2.918

53,68

Krnjak

1.332

100,00

508

38,14

773

58,03

Gvozd

2.047

100,00

710

34,68

1.282

62,63

Jagodnjak

1.500

100,00

300

20,00

943

62,87

Dvor

2.996

100,00

881

29,41

2.015

67,26

Civljane

171

100,00

42

24,56

126

73,68

Šodolovci

1.217

100,00

238

19,56

950

78,06

Donji Lapac

1.366

100,00

266

19,47

1.082

79,21

Biskupija

1.177

100,00

177

15,04

964

81,90

Trpinja

4.167

100,00

314

7,54

3.659

87,81

Markušica

1.773

100,00

151

8,52

1.600

90,24

Borovo

3.555

100,00

209

5,88

3.224

90,69

Negoslavci

983

100,00

19

1,93

952

96,85

Ervenik

789

100,00

16

2,03

765

96,96

 

Veritas.info 

Baner Sufinansiranja Foto: ilustracija, Ministarstvo kulture i informisanja, 664x195

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.