D.I.C. Veritas

e-Veritas, 22.09.2022, Хрватска: Објављени резултати Пописа становништва према доби, народности и вјери обављеног 2021. године

Хрватски Државни завод за статистику данас је објавио коначне резултате Пописа 2021. о укупном становништву према сполу и старости, те према народности, вјери, држављанству и материњем језику.

Према Попису 2021, РХ има 3.871.833 становника, од чега 1.865.129 мушкараца (48,17%) и 2.006.704 жена (51,83%). У односу на Попис 2011, број становника смањио се за 413.056 особа или 9,64%.

Резултати Пописа 2021. показују да учешће Хрвата у националној структури становништва износи 91,63%, Срба 3,20%, Бошњака 0,62%, Рома 0,46%, Италијана 0,36% и Албанаца 0,36%, док је учешће осталих припадника националних мањина појединачно мањи од 0,30%. Учешће особа које су се у попису 2021. регионално изјасниле износи 0,33%%, а особа које се нису жељеле изјаснити износи 0,58%.

Попис 2011. показао је да је удио Хрвата у националној структури становништва 90,42%, Срба 4,36%, Бошњака 0,73%, Талијана 0,42%, Албанаца 0,41%, Рома 0,40%, док је удио осталих припадника националних мањина појединачно био мањи од 0,40%.

Према вјерској припадности, католика је у 2021. било 78,97%, а прије десет година 86,28%, православаца је 3,32% у односу на ранијих 4,44%. Муслимана је 1,32% у односу на ранијих 1,47%.

Према материњем језику, 95,25% особа изјаснило се да им је материњи језик хрватски, а 1,16% особа изјаснило се да им је материњи језик српски. Удио особа с неким другим материњим језиком појединачно је мањи од 1,00%.

Према попису становништва 2011. 95,60% особа рекло је да им је материњи језик хрватски, а за 1,23% особа материњи језик јестe српски. Удио особа с неким другим материњим језиком појединачно је мањи од један посто.

Број особа које нису вјерници и атеиста има 4,71%, док се 1,72% особа није жељело изјаснити на питање о вјери. Према ранијем попису становништва атеиста било је 3,81%, док се 2,17% особа није жељело изјаснити на питање о вјери.

Од укупног броја становника Републике Хрватске њих 99,24% има хрватско држављанство, док је страних држављана 0,74% или 28.784.

Резултати пописа 2021. године показују да у 20 мјеста у Хрватској Срби чине преко трећине становништва, како је видљиво из приложене табеле.

Град/опћина
Town/Municipality

Укупно
Total

Укупно, %
Total, %

Хрвати
Croats

Хрвати, %
Croats, %

Срби
Serbs

Срби, %
Serbs, %

Војнић

3.602

100,00

1.467

40,73

1.385

38,45

Плашки

1.650

100,00

921

55,82

656

39,76

Удбина

1.334

100,00

695

52,10

569

42,65

Грачац

3.136

100,00

1.718

54,78

1.360

43,37

Врховине

653

100,00

217

33,23

311

47,63

Кистање

2.650

100,00

1.247

47,06

1.375

51,89

Ердут

5.436

100,00

2.093

38,50

2.918

53,68

Крњак

1.332

100,00

508

38,14

773

58,03

Гвозд

2.047

100,00

710

34,68

1.282

62,63

Јагодњак

1.500

100,00

300

20,00

943

62,87

Двор

2.996

100,00

881

29,41

2.015

67,26

Цивљане

171

100,00

42

24,56

126

73,68

Шодоловци

1.217

100,00

238

19,56

950

78,06

Доњи Лапац

1.366

100,00

266

19,47

1.082

79,21

Бискупија

1.177

100,00

177

15,04

964

81,90

Трпиња

4.167

100,00

314

7,54

3.659

87,81

Маркушица

1.773

100,00

151

8,52

1.600

90,24

Борово

3.555

100,00

209

5,88

3.224

90,69

Негославци

983

100,00

19

1,93

952

96,85

Ервеник

789

100,00

16

2,03

765

96,96

 

Veritas.info

 

Baner Sufinansiranja Foto: ilustracija, Ministarstvo kulture i informisanja, 664x195

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.