D.I.C. Veritas

e-Veritas, 30.05.2023, HRONOLOGIJA RATA U HRVATSKOJ 1991-1995 – 30. maj

1990.

* Održana je prva sjednica višestranačkog Sabora SR Hrvatske. Na zajedničkoj sjednici sva tri doma Sabora, donesena je odluka da se za predsjednika Sabora SR Hrvatske izabere dr Žarko Domljan. Sabor je na istoj sjednici donio odluku o izboru dr Franje Tuđmana za predsjednika Predsjedništva SR Hrvatske. Za predsjednika Izvršnog Vijeća Sabora izabran je Stjepan Mesić. Za predsjednika Vijeća udruženog rada Sabora izabran je Ivan Matija. Za predsjednika Vijeća opština Sabora izabran je Slavko Degoricija. Za predsjednika Društveno-političkog vijeća Sabora izabran je Ivan Vekić.

* U Beogradu je završio sa radom XIV vanredni Kongres SKJ, bez učešća delegate Hrvatske, Makedonije i Slovenije, koji su 20 januara iz protesta napustili dalje učešće u radu kongresa.

1991.

* Sabor RH je na zajedničkoj sjednici svih vijeća, donio posebne zaključke o pripremi državnopravnih odluka radi ostvarivanja pune državne suverenosti i samostalnosti najkasnije za mjesec dana. Sabor je takođe donio i Deklaraciju o kršenju prava pripadnika hrvatskog naroda u Srbiji, Vojvodini i Kosovu.

1992.

* Donijeta Rezolucija 757 SB o sankcijama protiv Jugoslavije.

1993.

* U povodu Dana državnosti, Predsjednik RH Franjo Tuđman naglasio je  kako Hrvatska predlaže Vijeću sigurnosti UN da se mandat UNPROFOR-a može produžiti na idućih šest mjeseci, ali pod uslovom da se osigura provođenje Vans-Ovenovog plana.

1994.

* U Narodnoj banci Hrvatske u Zagrebu hrvatski predsjednik Franjo Tuđman promovisao je novu hrvatsku nacionalnu valutu – kunu. Jedna kuna se mijenjala za 1.000 hrvatskih dinara, a zamjena se mora izvršiti do ponoći 5. juna. Tom prilikom Franjo Tuđman je  odbacio sve prigovore vezane za naziv ove nove valute, jer je ona bila platežno sredstvo u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj za vreme Drugog svjestkog rata. Jedan od kritičara Tuđmanovog režima, predsjednik jevrejske zajednice u Hrvatskoj Slavko Goldštajn, rekao je povodom uvođenja kune da Tuđman nastoji da pomiri nepomirljivo fašizam i antifažizam.

* U čast Dana državnosti Hrvatske, Franjo Tuđman je ispred južnog bedema na zagrebačkom Medvedgradu otvorio spomenik Oltar domovine – spomenik je posvećen svim palim u Domovinskom ratu.

 

1995.

* Na jezeru Jarun u Zagrebu održana je, povodom Dana državnosti, svečana parada, dosad najveći defile hrvatskih oružanih snaga – na kopnu, moru i u vazduhu. Ispred svečane tribine, pred predsjednikom Republike Hrvatske Franjom Tuđmanom, kao vrhovnim komandantom oružanih snaga, prodefiliralo je više od 3.700 sudionika, oko 220 borbenih vozila, četrdesetak letjelica, patrolni i diverzantsko-desantni čamci, pontonske amfibije, ronioci te padobranci. U završnici obilježivanja na vojnoj paradi iza bivših Pavelićevih domobrana prodefilovala je i grupa nekadašnjih partizana. Mogla se vidjeti i grupa u uniformama Bokeljske mornarice.

 

Veritas.info

 

 

 

 

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.