D.I.C. Veritas

Jutarnji list, 24.07.2019, Moguće je raspuštanje vukovarskog Vijeća

Ministar uprave Ivan Malenica smatra da je obveza vukovarskih vlasti da poštuju odluku

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina poziva Vladu da postavi dvojezične ploče u jedinicama lokalne samouprave u kojima za to postoji zakonska obveza.

Zadužuju Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da izradi akcijski plan postavljanja dvojezičnih natpisa. U rujnu će Odbor raspraviti prijedlog izmjena Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, koji definira sankcije za one koji zakone miniraju – pa se predviđa i raspuštanje gradskih vijeća.

Odluke

Te je odluke, na inicijativu SDP-ovca Arsena Bauka, jučer donio Odbor nakon dvosatne rasprave na sjednici posvećenoj nedavnoj “odluci Ustavnog suda o ocjeni suglasnosti s Ustavom i Zakonom statuta Grada Vukovara i statutarne odluke o ostvarivanju ravnopravne službene uporabe jezika i pisma srpske nacionalne manjine na području Vukovara”.

Predsjednik Odbora Milorad Pupovac objasnio je genezu problema u Vukovaru zbog kojih je Vijeće srpske nacionalne manjine još prije tri godine zatražilo očitovanje Ustavnog suda. Umjesto da se provede Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina, kad se nakon popisa stanovništva utvrdilo da Srbi u Vukovaru na to imaju pravo, cijeli proces je kolabirao.

Ograničenje prava

“Vukovar je donio statutarnu odluku, čiji je cilj bio da se maksimalno ograniče zakonska prava. Sada se odlukom US-a dio te odredbe stavlja van snage, a Gradsko vijeće obavezuje da do listopada održi sjednicu za proširenje opsega prava”, pojasnio je Pupovac kojemu je potonje posebno zanimljivo. Jer, kako je rekao, “ne radi se o proširenju prava nego o dopuštenju, milosti da se provede zakon”.

Pupovac smatra da se pravo na pismo tretira kao nastavak agresije, a ta “vrsta argumenta ne spada u jezik Ustavnog suda”. Drži da Vlada treba donijeti izmjene zakona kako bi se stvorili uvjeti za njegovo provođenje. Nabrojao je općine gdje se zakoni ne poštuju – a to su gotovo sve općine osim Grožnjana.

Novi ministar uprave Ivan Malenica smatra da je obveza Gradskog vijeća da poštuje odluku Ustavnog suda i osigura njezino provođenje.

“US je otvorio prostor da se legaliziraju stvari koje nisu dobre. Onaj tko kaže da će Gradsko vijeće riješiti problem, taj govori protiv Vlade u kojoj sjedi jer su ovlasti Vlade da provodi zakone”, naveo je Pupovac.

Državni tajnik Darko Nekić tražio je da Odbor još ne donosi zaključak, da dade malo vremena novom ministru.

 

 

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.