D.I.C. Veritas

“Kurir”, 30.03.2012. MLADIĆEVA ODBRANA TRAŽI ODLAGANJE SUĐENJA

HAG – Tim odbrane Ratka Mladića ponovo je danas zatražio, na sedmoj statusnoj konferenciji u postupku koji se protiv njega vodi u Haškom tribunalu, da se odloži početak suđenja, zakazan za 14. maj, ističući da tužilaštvo nije u potpunosti ispoštovalo svoju obavezu obelodanjivanja prethodnih izjava svedoka.

Advokat Branko Lukić takođe je zatražio da se naloži da tužilaštvo ne može da poziva nijednog svedoka u roku kraćem od 90 dana nakon što u potpunosti ispoštuje svoju obavezu obelodanjivanja prethodnih izjava svedoka, naglašavajući da se za Mladića ne traži poseban postupak već samo da ima pravo da se za suđenje pripremi kao i svi prethodni optuženi.

Lukić je, pored toga, zatražio da se odbrani da jednako vreme za ispitivanje svedoka kao tužiocima, a ne kako je okvirno predviđeno, 60 odsto tog vremena.

Tužilac Dermot Grum ukazao je da je tužilaštvo danas završilo sa obelodanjivanjem dokumentacije i pozvao Lukića da je detaljno pregleda i ukaže ukoliko i dalje postoje nedostaci.

Mladić, čije je 20-minutno izlaganje na današnjoj statusnoj konferenciji bilo nepovezano, otežano i sa čestim prekidima predsedavajućeg sudije pretpretresnog veća Alfonsa Orija, istakao je da mu je zbog lošeg zdravstvenog stanja potrebno više vremena za proučavanje dokumentacije od dodeljenih sat i po dnevno, kao i pomoć prevodioca, jer ne govori engleski jezik.

On je rekao i da insistira da svi potencijalni svedoci svedoče u procesu protiv njega uživo i da ne prihvata pisane izjave, da će tražiti da svedoči i američki general Vesli Klark i postavio je pitanje zašto zatvorenike u pritvorskoj jedinici ne mogu da posete zvaničnici Republike Srpske.

Sudija Ori je rekao da svedočenje zavisi od čitavog niza okolnosti i dogovora strana u postupku, a da posete nisu u nadležnosi pretresnog veća, već sekretarijata, uz stalno opominjanje optuženog da se usredsredi na pitanja koja se tiču statusne konferencije.

Mladić je na kraju rekao da će od sada ustajati kad sudija ulazi u sudnicu, jer hoće da učestvuje u suđenju na korektan način.

Sudija Ori je napomenuo je da je usvojen zahtev odbrane da se produži rok za predaju pretpretresnog podneska odbrane do 3. aprila i poveća dozvoljen broj reči na 20.000, ističući da je tom odlukom došlo do pomeranja ranije utvrđenih rokova, tako da će se sledeća pretpretresna konferencija u ovom postupku održati ne 17. aprila, kako je ranije planirano, već 24. aprila.

Takođe je predviđeno da se 17. aprila održi još jedan sastanak sa stranama u postupku radi razmatranja pretpretresnih pitanja, pri čemu tužilaštvo svoj završni pretpretresni izveštaj treba da podnese do 11. aprila.

Pretpretresno veće je, pored toga, odredilo da do 20. aprila tužilaštvo treba da obavesti veće koliko će mu vremena biti potrebno za uvodnu reč, a do istog datuma odbrana treba da obavesti veće ima li nameru da iznese uvodnu reč i da li Mladić želi da iznese reč pre dokaznog postupka tužilaštva, kao i koliko vremena traži za uvodnu reč, tj. izjavu optuženog.

Veće je podsetilo i da je prilikom prethodne statusne konferencije 23. februara utvrđen 27. april kao rok za predaju izveštaja o napretku ostvarenom u pogledu usaglašavanja činjenica i da će počev od tog datuma biti neophodno da se taj izveštaj podnosi poslednjeg radnog dana svakog narednog meseca.

Mladić, bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, optužen je za genocid i druge zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom u BiH od maja 1992. do kraja 1995. godine.

Uhapšen je 26. maja prošle godine u Lazarevu kod Zrenjanina, 16 godina nakon što je Tribunal prvi put podigao optužnicu protiv njega.

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.