D.I.C. Veritas

Raspored rasprava – Februar 2022. [Ažurirano, 10. februar]

Ažurirano praćenje suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj
Raspored rasprava – Februar 2022.

 

Dan

Sud

Predmet

saoptuženi

Napomena

 
02.02.2022 ŽS Zagreb 2 K-Rz-7/2018, I optuženi Stevo Džakulai drugi, ratni zločin protiv civilnog stanovništva,Predmet:Kostrići“  Dubravko ARAMBAŠIĆ, NIKOLA BOGDANOVIĆ, Mile Milinović, Vlado Gavrilović, Veselin Božović, Dragan Pendić, Žikica Pendić, Zdravko Matijašević Postupak se vodi u odsustvu
 
02.02.2022. ŽS Osijek K-Rz-2/2019, optuženi Milan Ivanović i dr., ratni zločin protiv civilnog stanovništva,Predmet:  Sajmište i Petrova gora u Vukovaru” Vladimir Vezmar Postupak se vodi prisustvu, brane se sa slobode
 
03.02.2022. ŽS Zagreb 13 K-Rz-3/2016, I optuženi Vlado Ćupovići drugi, ratni zločin protiv civilnog stanovništva,Predmet: „Glina“  Georgi Nashid Kamal zv. Kami, Bogdan Jednak, Ljubiša Juzbašić, Zoran B. Miljević, Zoran I. Miljević, Boro Miljević, Kraguljac Milan, Milan Karajica, Mile Paspalj. Postupak se vodi u odsustvu
 
03.02.2022. Vrhovni sudRH Kž-rz-7/2019, KŽ-DO-435/2019, opt. Mirko Ćurčijai dr., ratni zločin protiv ratnih zarobljenikaPredmet: „Zrinu“ Milenko Milković (1965), Momčilo Buinac (1968) i Jablan Keić  (1966) Postupak se vodi u odsustvu
 
04.02.2022. ŽS Zagreb 3 K-Rz-5/2018, optuženi Rajko Aničić, čl.120. st.1. OKZRH ratni zločin protiv civilnog stanovništvaPredmet:”Zatvori u Mikovićevu i Bučju” Postupak se vodi u prisustvu, brani se sa slobode
 
07.02.2022. ŽS Zagreb 7 K-Rz-6/2015, optuženi Ratko Andrić, ratni zločin protiv civilnog stanovništvaPredmet: “Manjača II” Postupak se vodi u odsustvu
 
08.02.2022. ŽS Osijek K-Rz-2/2019, optuženi Milan Ivanović i dr., ratni zločin protiv civilnog stanovništva,Predmet:  Sajmište i Petrova gora u Vukovaru” Vladimir Vezmar Postupak se vodi prisustvu, brane se sa slobode, OBJAVA PRESUDE

08.02.2022.

ŽS Osijek K-Rz-5/2020, opt. Milenko Đurđević, ratni zločin protiv civilnog stanovništvaPredmet: “Petrovci  2 Postupak se vodi  prisustvu, brani se sa slobode
10.02.2022. ŽS Rijeka K-DO-32/13 – optuženi Marko Carević- ratni zločin protiv civilnog stanovništvaPredmet: “Kablar” Postupak se vodi u odsustvu. PONOVLJENI POSTUPAK
 
10.02.2022. ŽS Split Sutkinja Višnja Strinić, Krz-6/17 Desmir Ivaneža i dr. čl.120. t.1. OKZRH Ivaneža Saša (1974 )
 
14.02.2022. ŽS Osijek Rasprava, opt. Branka Vukosavljevića, ratni zločin protiv civilnog stanovništva,Predmet: “Ubistvo J.L. u Dardi”   Postupak se vodi u odsustvu 
14.02.2022.  ŽS Osijek K-Rz-5/2020, opt. Milenko Đurđević, ratni zločin protiv civilnog stanovništva Predmet: “Petrovci  2” Postupak se vodi prisustvu, brani se sa slobode, OBJAVA PRESUDE
16.02.2022. ŽS Zagreb 13 K-Rz-3/2016, I optuženi Vlado Ćupovići drugi, ratni zločin protiv civilnog stanovništva,Predmet: „Glina“  Georgi Nashid Kamal zv. Kami, Bogdan Jednak, Ljubiša Juzbašić, Zoran B. Miljević, Zoran I. Miljević, Boro MiljevićKraguljac Milan, Milan Karajica, Mile Paspalj. Postupak se vodi u odsustvu
 
16.02.2022. Vrhovni sudRH Kž-rz-9/2020, KŽ-DO-495/2020, opt. Siniša Martić, Ratni zločin protiv civilnog stanovništvaPredmet: „Sela oko Gline“  Postupak se vodi u odsustvu
 
17.02.2022. ŽS Zagreb 7 K-rz-7/2012, optuženi Predrag Orlović, ratni zločin protiv civilnog stanovništva,Predmet: „Zamlača, Struga i Kozibrod“ Milana Begovića (1964), Nedeljka Pašića (1962), Predraga Korizme (1966) Neneda Korizme (1970), Leonarda Jankovića (1972), Jana Jankovića (1960) i Pere Krnjete (1960) Postupak se vodi u odsustvu
 
17.02.2022. ŽS Split Sutkinja Višnja Strinić, K-37/97 Miloš Babić čl.120. st1. OKZRH Postupak se vodi u odsustvu
 
18.02.2022. ŽS Split Sutkinja Višnja Strinić, Kov-Rz-1/14 Nikola Šeat i dr. čl.120. OKZRH Mirko Milovac(1970) Postupak se vodi u odsustvu
 
18.02.2022. ŽS Split Sutkinja Višnja Strinić, Kov-Rz-2/16 Stevo Plejo i dr. čl.122. i dr. OKZRH Tauz Ilija (1951); Govoruša Ratko (1963); Gambiroža Ilija (1959); Dukić Zoran (1968); Kusalo Vujo (1958); Vujasinović Željislav (1966); Gajić Branko (1969); Orlović Miroslav (1965); Banjeglav Đuro (1964); Graovac Kažimir (1965); Drača Predrag (1969); Cupač Momčilo (1965); Drača Željko (1961); Novković Jovica (1962); Knežević Željko (1964); Banjeglav Mirko (1961); Kljajić Glišo (1964); Ilić Bogdan (1968); Budimir Duško (1968); Budimir Dmitar (1965); Potkonjak Srđan (1965); Zoroje Momčilo (1962); Novković Zdravko (1963); Novković Ratko (1964); Daničić Miodrag (1970); Mašić Boško (1964); Potkonjak Nikola (1967); Potkonjak Milan (1965); Pjevač Milan (1968); Radočaj Dane (1963); Orlović Jovo (1949); Lalić Dragan (1972); Borić Đuro (1952); Bukarica Stevan (1964); Radaković Svetozar (ranije se vodio kao Vještica Stevo – 1963); Radaković Miloš (1962); Jokić Miroslav (1972); Berber Ilija (1958) i Grubić Damir(1972).
 
21.02.2022. ŽS Osijek K-Rz-5/2021, Đorđe Drpai dr., ratni zločin protiv civilnog stanovništvaPredmet:“Zatvor u Dalju” Predrag Gavrovski i Rajko Veić Postupak se vodi  prisustvu, brane se sa slobode
 
22.02.2022. ŽS Osijek K-Rz-6/2021 opt. Zoran Ravančić, ratni zločin protiv civilnog stanovništva,Predmet: “Ubistva u Vukovaru   Postupak se vodi u prisustvu, nalazi se u istražnom zatvoru
 
23.02.2022. ŽS Osijek K-Rz-2/2020, opt. Boško Vojnović, ratni zločin protiv civilnog stanovništvaPredmet: “Stanica milicije u Dardi”   Postupak se vodi u odsutnosti
 
25.02.2022. ŽS Split Sutkinja Višnja Strinić, Krz-4/12 Nikola Vuletić čl.122. st.1. OKZRH
 
28.02.2022. ŽS Zagreb 7 Kov-Rz-4/2021, okrivljeni Đuro Arbutina, ratni zločin protiv civilnog stanovništvaPredmet: “Rosulje i Gornja Bučica“ Postupak se vodi u odsustvu
 

 

 

 

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.