D.I.C. Veritas

Raspored rasprava – Mart 2022. [Ažurirano, 29. mart]

Praćenje suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj
Raspored rasprava – Mart 2022.

 

Dan

Sud

Predmet

saoptuženi

Napomena

 
01.03.2022. ŽS Zagreb 7 K-rz-7/2012, optuženi Predrag Orlović, ratni zločin protiv civilnog stanovništva,Predmet: „Zamlača, Struga i Kozibrod“ Milana Begovića (1964), Nedeljka Pašića (1962), Predraga Korizme (1966) Neneda Korizme (1970), Leonarda Jankovića (1972), Jana Jankovića (1960) i Pere Krnjete (1960) Postupak se vodi u odsustvu
 
01.03.2022. ŽS Zagreb 3 K-Rz-5/2018, optuženi Rajko Aničić, čl.120. st.1. OKZRH ratni zločin protiv civilnog stanovništvaPredmet:”Zatvori u Mikovićevu i Bučju” Postupak se vodi u prisustvu, brani se sa slobode
 
01.03.2022. ŽS Osijek Rasprava, opt. Branka Vukosavljevića, ratni zločin protiv civilnog stanovništva,Predmet: “Ubistvo J.L. u Dardi”   Postupak se vodi u odsustvu 
 
07.03.2022. Osijek K-rz-18/2012, opt. Radovan Karagić, krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva Milorad Đorđić Postupak se vodi u odsustvu
 
09.03.2022. ŽS Osijek K-Rz-2/2018, opt. Đokica Petrovići dr., ratni zločin protiv ratnih zarobljenikaPredmet: “Trpinja, Borovo selo, Dalj, Bogojevo, Sremska Mitrovica” Siniša Kamberović Postupak se vodi u odsustvu
 
11.03.2022. ŽS Zagreb 3 K-Rz-5/2018, optuženi Rajko Aničić, čl.120. st.1. OKZRH ratni zločin protiv civilnog stanovništvaPredmet:”Zatvori u Mikovićevu i Bučju” Postupak se vodi u prisustvu, brani se sa slobode
   
11.03.2022. ŽS Zagreb Rasprava, opt. Branka Vukosavljevića, ratni zločin protiv civilnog stanovništva,Predmet: “Ubistvo J.L. u Dardi”   Postupak se vodi u odsustvu 
 
14.03.2022. ŽS Zagreb 7 K-rz-7/2012, optuženi Predrag Orlović, ratni zločin protiv civilnog stanovništva,Predmet: „Zamlača, Struga i Kozibrod“ Milana Begovića (1964), Nedeljka Pašića (1962), Predraga Korizme (1966) Neneda Korizme (1970), Leonarda Jankovića (1972), Jana Jankovića (1960) i Pere Krnjete (1960) Postupak se vodi u odsustvu
 
15.03.2022. ŽS Zagreb 2 K-Rz-7/2018, I optuženi Stevo Džakulai drugi, ratni zločin protiv civilnog stanovništva,Predmet:Kostrići“ Dubravko ARAMBAŠIĆ, NIKOLA BOGDANOVIĆ, Mile Milinović, Vlado Gavrilović, Veselin Božović, Dragan Pendić, Žikica Pendić, Zdravko Matijašević Postupak se vodi u odsustvu
15.03.2022. ŽS Zagreb 13 K-Rz-3/2016, I optuženi Vlado Ćupovići drugi, ratni zločin protiv civilnog stanovništva,Predmet: „Glina“ Georgi Nashid Kamal zv. Kami, Bogdan Jednak, Ljubiša Juzbašić, Zoran B. Miljević, Zoran I. Miljević, Boro MiljevićKraguljac Milan, Milan Karajica, Mile Paspalj. Postupak se vodi u odsustvu
16.03.2022. ŽS Zagreb 3 K-Rz-5/2018, optuženi Rajko Aničić, čl.120. st.1. OKZRH ratni zločin protiv civilnog stanovništvaPredmet:”Zatvori u Mikovićevu i Bučju” Postupak se vodi u prisustvu, brani se sa slobode
18.03.2022. ŽS Zagreb 7 K-Rz-6/2015, optuženi Ratko Andrić,čl. 120. st. 1. OKZRH ratni zločin protiv civilnog stanovništvaPredmet: “Manjača II” Postupak se vodi u odsustvu
21.03.2022. ŽS Zagreb 6 K-Rz-5/2020 opt. Branka Dmitrovićai dr., zbog kaznenih djela iz čl. 122. i dr. OKZRH ratni zločin protiv ratnih zarobljenikaPredmet: “Kostajnica” Nikola Begović Postupak se vodi u odsustvu
22.03.2022. ŽS Split Krz-3/19, opt.  Borislav Đukić, ratni zločin protiv civilnog stanovništva,Predmet: “Događaji od 1991-1995.” Postupak se vodi u prisustvu, nalazi se u istražnom zatvoru
22.03.2022. ŽS Split Sutkinja Višnja Strinić, K-37/97 Miloš Babić čl.120. st1. OKZRH Postupak se vodi u odsustvu
23.03.2022. ŽS Zagreb 2 K-Rz-2/2019, optuženi Jovan Ranići dr., čl. 120ratni zločin protiv civilnog stanovništva,

Predmet: “Petrinja“ (ubistvo porodice Kozbašić)

Grnović Savo Raniću se sudi u odsustvu, a Grnoviću u prisustvu
24.03.2022. ŽS Zagreb 2 K-Rz-2/2019, optuženi Jovan Ranići dr., čl. 120ratni zločin protiv civilnog stanovništva,

Predmet: “Petrinja“ (ubistvo porodice Kozbašić)

Grnović Savo Raniću se sudi u odsustvu, a Grnoviću u prisustvu
28.03.2022. ŽS Osijek K-Rz-6/2021 opt. Zoran Ravančić, ratni zločin protiv civilnog stanovništva,Predmet: “Ubistva u Vukovaru   Postupak se vodi u prisustvu, nalazi se u istražnom zatvoru
29.03.2022. ŽS Zagreb 13 K-Rz-3/2016, I optuženi Vlado Ćupovići drugi, ratni zločin protiv civilnog stanovništva,Predmet: „Glina“

 

Georgi Nashid Kamal zv. Kami, Bogdan Jednak, Ljubiša Juzbašić, Zoran B. Miljević, Zoran I. Miljević, Boro MiljevićKraguljac Milan, Milan Karajica, Mile Paspalj. Postupak se vodi u odsustvu- ODGODA
31.03.2022. ŽS Zagreb Kž-rz-7/2019, KŽ-DO-435/2019, opt. Mirko Ćurčijai dr., ratni zločin protiv ratnih zarobljenikaPredmet: „Zrinu“ Milenko Milković (1965), Momčilo Buinac (1968) i Jablan Keić  (1966) Postupak se vodi u odsustvu

 

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.