D.I.C. Veritas

“Sense”, 21.03.2012. ŠEŠELJ BEZ DVA MILIONA EURA

Pretresno veće je kao “neosnovan” odbacilo zahtev Vojislava Šešelja da mu se zbog “kršenja elementarnih prava” isplati odšteta u visini od dva miliona eura

Pretresno veće koje Vojislavu Šešelju sudi za zločine protiv čovečnosti u Vojvodini, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini je odbacilo zahtev optuženog da mu se zbog “kršenja elementarnih prava” isplati odšteta od 2 miliona eura. Šešelj je u januaru ove godine na 49 strana detaljno obrazložio devet vidova navodnog kršenja njegovih prava i dostavio je “cenovnik” tih kršenja. Veće je, takođe na 49 strana, detaljno analiziralo svaku od Šešeljevih tvrdnji navodnog kršenja prava i zaključilo da su tvrdnje i zahtevi optuženog u potpunosti neosnovani.

Sudije su, tako, kao neosnovane odbacile Šešeljeve tvrdnje da je “onemogućen da se upozna sa pravnim izvorima” na koje se pozivaju tužilaštvo i Veće, da “komunicira sa pravnim savetnicima”, kao i tvrdnje o “nezakonitostipostupaka” koji su protiv njega pokrenuti za nepoštovanje suda. Sudije su, potom, podsetile Šešelja da je Sekretar Tribunala 2006. godine odobrio njegov zahtev da mu se materijal dostavlja na isključivo srpskom jeziku i na papiru, te je neosnovan i njegov zahtev da mu se po tom osnovu isplati obeštećenje od 100.000 eura.

Veće je, potom, ukazalo da ih Šešelj “nije ubedio” da mu je uskraćeno pravo na kontakt “sa spoljnim svetom” – porodicom, prijateljima i lekarom, za šta je optuženi tražio 200.000 eura. U odluci se navodi da je u nekoliko navrata naloženo dostavljanje lekarske ekspertize u vezi sa Šešeljevim zdravljem i zaključuje da je optuženom dostupna medicinska nega, “bez diskriminacije”. Sudije su, kao neosnovan, odbacile i Šešeljev zahtev da mu se isplati 200.000 eura zato što mu je navodno “godinama kršeno pravo na pravnu pomoć”.

Sudije su, zatim, podsetile optuženog da su još 2006. godine prihvatile njegov zahtev da se sam zastupa, kao i da mu od tada to pravo nije ni jednom uskraćeno. To navodno kršenje Šešelj je, inače, procenio na 300.000 eura. Kao neosnovana je odbačena i Šešeljeva tvrdnja da mu je uskraćeno pravo na finansiranje odbrane, za šta je tražio obeštećenje od 400.000 eura.

Sudije su, konačno, zaključile da je Šešelj u svom poslednjem, devetom zahtevu, ponovio prethodno iznete tvrdnje da Tribunal namerno odugovlači njegov proces i drži ga u pritvoru, te da mu po tom osnovu treba isplatiti odštetu od pola miliona eura.

Predsedavajući sudija Antoneti/Antonetti je, po običaju, priložio izdvojeno ali saglasno mišljenje, u kojem dodatno obrazlaže neosnovanost Šešeljevih zahteva.

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.