D.I.C. Veritas

Sense tribunal, 05.12.2016., TUŽILAC: MLADIĆ KLJUČNA OSOBA “PUTA U PAKAO”

Mladićev “put u pakao” započet je u proleće 1992. sistematskom kampanjom etničkog čišćenja bosanskih Muslimana i Hrvata iz velikih delova Bosne i Hercegovine a zaključen je u julu 1995. godine ubistvom blizu 8000 srebreničkih muškaraca i dečaka – istakao je tužilac na početku završne reči na suđenju bivšem komandantu Glavnog štaba VRS

Ratko Mladić je bio ključna osoba na “putu u pakaoi nestanak”, kojim je Radovan Karadžić u oktobru 1991. godine zapretio bosanskim Muslimanima u slučaju da pokušaju da slede primer Slovenije i Hrvatske i proglase nezavisnost – rekao je tužilac Alen Tiger/Alan Tieger prvog dana iznošenja završnih argumenata na suđenju bivšem komandantu Glavnog štaba VRS.

Mladićev “put u pakao” započet je u proleće 1992. sistematskom kampanjom etničkog čišćenja bosanskih Muslimana i Hrvata iz velikih delova Bosne i Hercegovine, praćenom teškim zločinima nad civilnim stanovništvom, a zaključen je u julu 1995. godine ubistvom blizu 8000 srebreničkih muškaraca i dečaka.

Na početku uvodne reči optužbe, Tiger se osvrnuo na neke od, kako ih je opisao, “neobičnih tvrdnji” iz završnog podneska odbrane. Prema tužiocu, odbrana nastoji da Mladića predstavi kao “blagog, neefikasnog oficira, koji je pokušavao da zaštiti Muslimane pred ljudima poput Karadžića, ali je imao sekundarnu ulogu i mnogo manju moć od komandanata korpusa.”

Prema završnom podnesku odbrane, Mladić nije imao kontrolu nad komandantima Sarajevsko-romanijskog korpusa, generalima Galićem i Miloševićem (osuđenim za artiljerijski i snajperski teror nad Sarajevom) niti nad komandantom Drinskog korpusa generalom Krstićem (osuđenim za genocid u Srebrenici).

Toj tvrdnji odbrane tužilac je danas suprostaviio poznati snimak od 12. jula 1995, sa trećeg sastanka u bratunačkom hotelu Fontana, na kojem Mladić predstavnicima srebreničkih izbeglica diktira uslove pod kojima mogu da napuste enklavu i nudi im da izaberu hoće li “opstati ili nestati”. Pored Mladića sedi komandant Drinskog korpisa general Krstić koji na čitavom sastanku nije progovorio ni reč, što po tuziocu jasno ukazuje ko je tu imao dominantnu ulogu.

Druga “neobična tvrdnja” odbrane, po tužiocu,glasi da se Mladić nije slagao sa načinom na koji se postupa sa Muslimanima, pa ga je zbog toga Karadžić “marginalizovao”.Tu tvrdnju, ukazao je tužilac, poništava ogromna količina dokaza izvedenih na suđenju, a koji ukazuju upravo na suprotno. Ilustrovao je to snimkon na kojem Mladić u automobilu, u vožnji od Pala do Han Pijeska, opisuje spaljene “turske kuće” pored puta i hvališe se kako svaki put kada tuda prolazi “svrati do Sarajeva i ubije nekoliko Turaka”. A to, po tužiocu, ukazuje na Mladićev “prezir prema žrtvama”.

Nakon Tigerovog uvoda, završnu argumentaciju tužilaštva nastavio je Artur Traldi, ukazivanjem na dokaze koji govore o takozvanom sveobuhvatnom udruženom zločinačkom poduhvatu, odnosno etničkom čišćenju velikih delova Bosne i Hercegovine sa ciljem “razdvajanja naroda, kultura i svetova.” Osim za taj, Mladić se tereti za još tri odvojena ali međusobno povezana zločinačka poduhvata: teror nad Sarajevom, uzimanje osoblja UN za taoce i genoci u Srebrenici.U tome će biti govora u naredna dva dana, u nastavku završne reči optužbe.

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.