D.I.C. Veritas

Sense Tribunal, 22,01.2013., GENERAL MILOŠEVIĆ U ODBRANU RADOVANA KARADŽIĆA

Bivši komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa, koji služi 29-godišnju zatvorsku kaznu zbog kampanje artiljerijskog i snajperskog terora nad Sarajevom, počeo iskaz na suđenju Radovanu Karadžiću. Pre njega, svedočili jedan oficir tog korpusa i lokalni funkcioner sa sarajevske Ilidže

 

Budući da je u glavnom ispitivanju tvrdio da su muslimanski civili sa Ilidže 1992. godine otišli “neorganizovano i samovoljno”, bivši funkcioner te sarajevske opštine Slavko Mijanović je u nastavku unakrsnog ispitivanja suočen sa dokazima koji upućuju na aktivnu ulogu srpskih vlasti u iseljavanju. Tužiteljica Gustafson je predočila dokumente srpske policije i presretnute razgovore predsednika opštine Neđeljka Prstojevića u kojima se navodi da su muškarci iz sela oko Ilidže hapšeni i zatvarani, a žene i deca proterani.

Svedok je odgovorio da u sela iz kojih su civili proterani tokom rata “skoro uopšte nije odlazio” i da o tome ne zna ništa. Kada su mu predočeni dokumenti iz koji se vidi da je upravo on potpisivao rešenja o useljavanju Srba u napuštene muslimanske kuće, rekao je da se radilo samo o “privremenim odlukama” sprovođenim po zakonskoj proceduri.

Usledio je iskaz potpukovnika Milenka Inđića, nekadašnjeg oficira za vezu u štabu Sarajevsko-romanijskog korpusa. Pročitani sažetak njegove izjave sličan je izjavama drugih pripadnika korpusa koje je optuženi već izvodio na klupu za svedoke. Ukratko, vojska bosanskih Srba se samo branila od Prvog korpusa Armije BiH, cilj srpske vojske nije bio da se terorišu civili, već su samo u krajnjoj nuždi odgovarali na napade iz grada.

Potpukovnik Inđić je, odgovarajući na pitanja optuženog, dodao da su snajperisti Armije BiH pucali na vojnike Unprofora i na “sopstveni narod”, pa su se ta ubistva pripisivala Srbima koji su već bili označeni kao “loši momci”. Zbog toga je, po njemu, srpska strana činila sve kako bi se ostvario potpuni prekid vatre na celoj teritoriji BiH, ali bosanske vlasti na to nisu pristajale. Tvrdi da je korpus propuštao sve humanitarne konvoje koji su imali dozvolu Glavnog štaba VRS, kao i da su činili sve da se poprave instalacije za snabdevanje Sarajeva vodom, strujom i gasom. Ipak, “muslimanskoj strani” je, kaže, odgovarala loša komunalna situacija u gradu “za stvaranje medijske slike žrtve”. Unakrsno ispitivanje Milenka Inđića održaće se u četvrtak.

Pred kraj današnjeg zasedanja, počelo je ispitivanje generala Dragomira Miloševića, komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa od 1994. do 1995. godine. On je zbog svoje ratne uloge u artiljerijskom i snajperskom terorisanju Sarajeva osuđen na 29 godina zatvora i trenutno služi kaznu u Estoniji.

Na početku iskaza Milošević se obrušio na tim odbrane na čelu sa Branislavom Tapuškovićem koji ga je zastupao pred Tribunalom. Optužio ga je da nije uvažavao njegove savete već se pravio “da je najpametniji”, zbog čega odbrana nije izvela dokaze o kontekstu u kojem su se odigrali sarajevski događaji. A radilo se, po generalu Miloševiću, o borbi “dve neravnopravne strane” – “izuzetno jakog” Prvog korpusa Armije BiH i “slabog” Sarajevsko romanijskog korpusa. Kaže da je tokom procesa pokušavao da ostvari kontakt sa tužiocem – ne da bi priznao krivicu, već da mu “objasni” činjenice važne za optužnicu – ali ga je u tome sprečio branilac.

General Milošević će svedočenje nastaviti sutra.

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.