D.I.C. Veritas

Sense tribunal, 24.06.2014., ČETVORODNEVNA SEDMICA I 140 SATI ZA HADŽIĆEVU ODBRANU

Prihvaćen zahtev odbrane Gorana Hadžića da im se za izvođenje dokaza odobri 140 sati, kao i da se tokom svedočenja optuženog u julu i avgustu ove godine umesto pet zaseda četiri dana sedmično

Pretresno veće sudije Gi Delvoa/Guy Delvoie je prihvatilo zahtev odbrane Gorana Hadžića, bivšeg predsednika SAO Istočna Slavonija, da joj se za glavno ispitivanje svedoka odbrane odobri 140 sudskih sati. Hadžić se tereti za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja u Istočnoj Slavoniji a kasnije u samozvanoj Republici Srpska Krajina od juna 1991. do kraja 1993. godine.

Na konferenciji pred početak izvođenja dokaza odbrane, branilac Zoran Živanović je najavio da će pozvati oko 80 svedoka od kojih će prvi biti Goran Hadžić. Branilac je na istoj raspravi zatražio da veće izmeni odluku po kojoj će se zasedanja tokom jula i avgusta odvijati pet umesto četiri dana sedmično.

Odbrana je navela da je četvorodnevna radna sedmica neophodna kako se Hadžiću ne bi nametnulo “značajno fizičko opterećenje” što ne bi bilo u skladu “sa interesima pravde i iznalaženjem istine”. Tužilaštvo je na konferenciji pred početak izvođenja dokaza odbrane ukazalo da “svedočenje optuženog nije samo po sebi razlog za izmenu sudskog rasporeda”. Vođa tima tužilaštva Daglas Stringer/Douglas smatra da zahtev odbrane upućuje da Hadžić ima status “specijalnog svedoka” sa povlašćenim tretmanom u odnosu na svedoke tužilaštva što je, po tužiocu, “neosnovano”.

Budući da će Hadžićevo glavno ispitivanje trajati 30 sati, nakon čega će uslediti unakrsno ispitivanje od strane tužioca, sudije smatraju da će vreme provedeno u sudnici sa jednim svedokom biti “efikasnije” utrošeno u odnosu na vreme koje bi bilo potrošeno za ispitivanje više svedoka. Veće je, stoga, prihvatilo da se tokom Hadžićevog svedočenja radi četiri umesto pet dana sedmično, od ponedeljka do četvrtka, sa izuzetkom 4. jula, prvog petka nakon početka izvođenja dokaza odbrane, koji je predviđen kao radni dan.

Dokazni postupak tužilaštva je počeo u oktobru 2012. i zvanično je završen 9. aprila ove godine. Branioci su na poluvremenu suđenja tražili da se Hadžić oslobodi po pojedinim tačkama optužnice ali su sudije odbacile taj zahtev.

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.