D.I.C. Veritas

Srbi.hr, 13.02.2020, Skinute još dve ćirilične table u Vukovaru

Nakon ukidanja Ureda (kancelarije) državne uprave, u Vukovaru su ovih dana skinute i dve dvopismene table sa ove institucije. Ćirilica je u Vukovaru danas vidljiva samo na jednom mestu.

Masovni protesti i razbijanje dvojezičnih tabli na državnim ustanovama u Vukovaru bili su 2013. godine glavna vest gotovo svih regionalnih medija. Prava koja srpska zajednica ima prema Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjima ni danas nisu do kraja ispoštovana, a Ustavni sud i Grad Vukovar godinama prebacuju lopticu oko prava na upotrebu jezika i pisma u gradu u kojem Srbi prema popisu iz 2011. godine čine 34,87 odsto od ukupnog broja stanovnika.

Na nekim državnim institucijama nakon razbijanja dvojezičnih nikada nisu vraćene nikakve table. Takva je situacija sa Državnim zavodom za zapošljavanje i Zavodom za penziono osiguranje. Na policiji je tabla više puta vraćana i ponovo razbijana i sada već nekoliko godina na Policijskoj upravi vukovarsko-sremskoj ne postoji nikakvo obeležje. Postoje i institucije koje su nakon skidanja ćiriličnih vratile table koje su samo na latinici, poput vukovarskog Centra za socijalnu skrb.

Na vukovarskim sudovima i državnim tužilaštvima dvojezične table godinama stoje prelepljene

Nakon što su odustali od razbijanja, protestanti protiv ćirilice su u narednim godinama prelepljivali dvopismene table sa motivom hrvatske zastave na onim državnim ustanovama koje su te table vraćale. Te nalepnice na nekim institucijama nikad nisu skinute te i dalje stoje na zgradi opštinskog i županijskog suda, kao i na zgradi opštinskog i županijskog tužilaštva.

Ćirilica je danas vidljiva samo u luci

Ćirilično pismo je u gradu Vukovaru poslednjih godina bilo vidljivo samo na dva mesta, na carini u Vukovarskoj luci i u Kancelariji (uredu) državne uprave gde su nalepnice skidane, a ćirilična tabla je stajala uprkos brojnim oštećenjima nastalih prilikom pokušaja skidanja ili prelepljivanja. Na ovom mestu bile su zapravo dve dvopismene table od kojih je jedna označavala samu instituciju dok je druga označavala Matičnu službu unutar Kancelarije državne uprave.

Ove dve table skinute su upravo ovih dana.

Razlog za njihovo skidanje bio je administrativne prirode jer su od prvog januara ove godine u Hrvatskoj prestale da postoje županijske kancelarije državne uprave, a sve poslove koje su obavljali preuzele su županije. Zgrada Vukovarsko-sremske županije i bivša Kancelarija državne uprave nalaze se naslonjene jedna pored druge i sada je, novim državnim uređenjem, sve postalo Županija koja sama ranije nikad nije postavila ćirilične table na ulazu u svoju zgradu.

Jedino preostalo mesto sa vidljivom ćiriličnom tablom danas je ono na području međunarodnog graničnog prelaza u vukovarskoj luci.

Nikola Milojević

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.