D.I.C. Veritas

Arhiva oznaka: Gotovina

Povjerljivo razjašnjenje optužnice – Gotovina

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU Pr.br. IT-06-90-PT PRETRESNO VJEĆE I Prije: Sudija Alphons Orie, predsedavajući Sudija Christine Van Den Njyngaert Sudija Bakone Justice Moloto Sekretar: Gdin. Hans Holthuis Datum: 17. maj 2007.   TUŽILAC protiv ANTE GOTOVINA IVAN ČERMAK MLADEN MARKAČ POVJERLJIVO RAZJAŠNJENJE OPTUŽNICE   Kancelarija tužioca: Alan Tieger …

Cijeli tekst →

Predraspravni podnesak – Gotovina

icon-pdf

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU Pr.br. IT-06-90-PT SUDSKA KOMORA I Prije: Sudija Alphons Orie, predsedavajući Sudija Christine Van Den Njyngaert Sudija Bakone Justice Moloto Sekretar: Gdin. Hans Holthuis Datum: 23. mart 2007.   TUŽILAC protiv ANTE GOTOVINA IVAN ČERMAK MLADEN MARKAČ JAVNA VERZIJA PREDRASPRAVNOG PODNESKA   Kancelarija tužioca: Alan …

Cijeli tekst →