D.I.C. Veritas

Komisija za nestala lica Vlade Srbije, 28. 03. 2023, Održan radni sastanak i zajedničko izviđanje terena u Daruvaru

Na osnovu postignutog dogovora i preuzetih obaveza na poslednjem bilateralnom sastanku vladinih tela za traženje nestalih lica Republike Srbije i Republike Hrvatske, održanog 30. januara 2023. godine u Zagrebu, Uprava za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske organizovala je radni sastanak nadležnih tela za traženje nestalih lica Republike Srbije, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i zajedničko terensko izviđanje lokacije Gradsko groblje Daruvar, 28. marta 2023. godine.

Na radnom sastanku je razgovarano o budućim aktivnostima u odnosu na ranije preuzete obaveze i konstantovano da je neophodno da se učine dodatni napori kroz konkretne mehanizme buduće saradnje sa ciljem njihovog realizovanja a radi ubrzanja procesa rešavanja pitanja nestalih lica u oružanim sukobima na prostoru bivše SFRJ. Ovom prilikom su dogovorene i predstojeće konkretne aktivnosti koje se odnose na naredna zajednička izviđanja mesta mogućih grobnica po ranije istaknutim zahtevima.

Pokrenuto je i nekoliko različitih inicijativa za unapređenje zajedničkog rada nadležnih tela za traženje nestalih lica na operativnom nivou koje bi doprinele da se analitičkim radom na konkretnim lokacijama i slučajevima nestalih lica smanji broj neidentifikovanih posmrtnih ostataka.

Zajedničko terensko izviđanje ove lokacije je sprovedeno na osnovu zahteva koji su hrvatskoj strani dostavili Komisija za nestala lica Vlade Republike Srbije i Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, te u skladu sa iskazanim interesom ovih tela, Uprava je uputila poziv za izviđanje navedene lokacije za koju postoje indicije da se na njoj nalaze ukopani posmrtni ostataci lica nestalih 1991. godine u oružanim sukobima na prostoru bivše SFRJ.

Izviđanje je obavljeno na Gradskom groblju Daruvar i tom prilikom su predstavnici Uprave ze zatočene i nestale izvestili o predviđenom načinu i metodologiji rada na ovoj lokaciji prilikom ekshumacije pokopanih posmrtnih ostataka nestalih lica koja će biti realizovana u narednom periodu.

Ovakve aktivnosti od značaja su, jer se time nastavlja kontinuitet u bilateralnoj i multilateralnoj saradnji, kao i rad na prikupljanju saznanja o otvorenim pitanjima, koja su ključna za rešavanje pitanja nestalih lica i inteziviranje saradnje na proverama potencijalnih lokacija od zajedničkog interesa, gde bi se mogli nalaziti posmrtni ostatci nestalih lica iz oružanih sukoba u periodu 1991-1995 godine.

 

 

 

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.