D.I.C. Veritas

Sud Bosne i Hercegovine, 18.07.2019, Optuženi Dragan Janjić oglašen krivim

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, u krivičnom predmetu Dragan Janjić, nakon vijećanja i glasanja, dana 18. jula 2019. godine, donijelo je i objavilo presudu kojom je optuženi Dragan Janjić oglašeni krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine stav 1. tačka g) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa članom 180. stav 1. istoga Zakona.

Optuženi Dragan Janjić je oglašen krivim što je u vremenskom periodu od početka mjeseca aprila 1992. godine pa do kraja mjeseca septembra 1992. godine, u kom periodu se odvijao široki i sistematski napad vojnih, paravojnih i policijskih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjeren protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Foča, znajući za takav napad te da njegove radnje čine dio napada, kao pripadnik policijskih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, upotrebom sile i prijetnje počinio silovanje nad jednom civilnom osobom.

Sud je optuženom Draganu Janjiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina.

Na osnovu odredbe člana 56. KZ BiH, optuženom će se u izrečenu kaznu zatvora uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru, počev od 3.11.2017. godine pa dalje.

Na osnovu odredbe člana 198. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, djelomično je usvojen imovinskopravni zahtjev, pa je optuženi Dragan Janjić obavezan da oštećenoj strani na ime naknade nematerijalne štete isplati ukupan iznos od 15.000,00 KM, sve u roku od 30 (trideset) dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja. U preostalom dijelu postavljenog imovinsko-pravnog zahtjeva, oštećena je upućena na parnicu.

Slijedom odredbe člana 188. stav 4. ZKP BiH, optuženi je oslobođen dužnosti nadoknade troškova krivičnog postupka.

Protiv ove presude žalba nije dozvoljena.

 

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.