D.I.C. Veritas

Arhiva oznaka: Mile Paspalj

e-Veritas, 21.11.2022, HRONOLOGIJA RATA U HRVATSKOJ 1991-1995 – 21. novembar

Hronologija rata u Hrvatskoj 1991-1995. foto: BizLife

1990. * Održana je druga osnivačka skupština SKUD “Zora” u Plavnu (kod Knina), nakon čega su hrvatske vlasti dozvolile registraciju ovog kulturno-umjetničkog društva. 1991. * U Tornju kod Pakraca od strane ZNG RH uhapšeni:  Kutić Tejkan sin Tome, rođen 1933. godine u Krmini, Krupa na Vrbasu i vojnik JNA Tot …

Cijeli tekst →

e-Veritas, 15.11.10.2022, Жупанијски суд у Загребу: наставак главног претреса десеторици Банијаца због ратног злочинау Глинском Новом Селу

Pred Županijskim sudom u Zagrebu za danas je zakazano rošište za nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih: Vlade Ćupovića, Georgi Nashid Kamala zv. “Kami”, Bogdana Jednaka, Ljubiše Juzbašića, Zorana B. Miljevića, Zorana I. Miljevića, Bore Miljevića, Milana Kraguljca, Milana Karajice i  Mile Paspalja (1942), zbog krivičnog djela ratnog zločina protiv civilnog …

Cijeli tekst →

e-Veritas, 15.11.10.2022, Жупанијски суд у Загребу: наставак главног претреса десеторици Банијаца због ратног злочинау Глинском Новом Селу

Пред Жупанијским судом у Загребу за данас је заказано рошиште за наставак главног претреса у предмету против оптужених: Владе Ћуповића, Георги Насхид Камала зв. “Ками”, Богдана Једнака, Љубише Јузбашића, Зорана Б. Миљевића, Зорана И. Миљевића, Боре Миљевића, Милана Крагуљца, Милана Карајице и Миле Паспаља (1942), због кривичног дјела ратног злочина против цивилног становништва. Жупанијско …

Cijeli tekst →

e-Veritas, 10.11.2022, Županijski sud u Zagrebu: nastavak glavnog pretresa protiv opt. Jović Dušana i dr. zbog ratnog zločina

Pred Županijskim sudom u Zagrebu za danas je zakazano ročište za nastavak glavnog pretresa protiv optuženih: JOVIĆ DUŠANA (1942), PASPALj MILE (1954) , ĆUPOVIĆ VLADE (1941) i VRCELj MARKA (1950) zbog krivičnog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika. Županijsko državno odvjetništvo u Sisku optužnicom od 30. jula …

Cijeli tekst →

e-Veritas, 10.11.2022, Жупанијски суд у Загребу: наставак главног претреса против опт. Јовић Душана и др. због ратног злочина

Пред Жупанијским судом у Загребу за данас је заказано рочиште за наставак главног претреса против оптужених: ЈОВИЋ ДУШАНА (1942), ПАСПАЉ МИЛЕ (1954) , ЋУПОВИЋ ВЛАДЕ (1941) и ВРЦЕЉ МАРКА (1950) због кривичног дјела ратног злочина против цивилног становништва и ратних заробљеника. Жупанијско државно одвјетништво у Сиску оптужницом од 30. јула …

Cijeli tekst →

e-Veritas, 08.11.10.2022, Жупанијски суд у Загребу: наставак главног претреса десеторици Банијаца због ратног злочинау Глинском Новом Селу

Пред Жупанијским судом у Загребу за данас је заказано рошиште за наставак главног претреса у предмету против оптужених: Владе Ћуповића, Георги Насхид Камала зв. “Ками”, Богдана Једнака, Љубише Јузбашића, Зорана Б. Миљевића, Зорана И. Миљевића, Боре Миљевића, Милана Крагуљца, Милана Карајице и Миле Паспаља (1942), због кривичног дјела ратног злочина …

Cijeli tekst →