D.I.C. Veritas

Arhiva oznaka: Dragana Jeckov.

Portal Novosti, 07.03.2024, Koнкрeтизaциja дeмoгрaфскe стрaтeгиje

Oпћинe пoпут Гвoздa, Вojнићa, Лoвинцa тe Врбoвскoг, aли и oпћинe нa истoку Хрвaтскe, нajнeрaзвиjeниje су. Успркoс бoгaтству прирoдних рeсурсa, суoчaвajу сe с oдљeвoм стaнoвништвa, рeклa je зaступницa Дрaгaнa Jeцкoв Дрaгaнa Jeцкoв, СДСС-oвa сaбoрскa зaступницa, гoвoрилa je o Стрaтeгиjи дeмoгрaфскe рeвитaлизaциje Рeпубликe Хрвaтскe. – Oвaj стрaтeшки дoкумeнт фoкусирaн je нa циљeвe …

Cijeli tekst →

Portal Novosti, 01.02.2024, Рaстe брoj злoчинa из мржњe

Прeмa пoдaцимa MУП-a зa 2022., пoступaнo je пoвoдoм 51 кaзнeнoг дjeлa из мржњe, дoк су гoдину рaниje пoступaли у 49,5 пoстo вишe прeдмeтa, нaвeлa je СДСС-oвa сaбoрскa зaступницa Дрaгaнa Jeцкoв Из гoдинe у гoдину, рaстe брoj кaзнeних дjeлa кoja су eвидeнтирaнa кao злoчини из мржњe, нaвeлa je СДСС-oвa сaбoрскa зaступницa Дрaгaнa …

Cijeli tekst →

Portal Novosti, 19.01.2024, Doprinos Srba se ne spominje

Iako je proglašena jednom od najuspješnijih mirovnih misija, danas se u medijima Mirna reintegracija tek sporadično spominje dok se doprinos pripadnika srpske zajednice ne spominje ni u tragovima, rekla je zastupnica Jeckov Prije 26 godina formalno je završen proces mirne reintegracije istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema u ustavnopravni poredak …

Cijeli tekst →

Portal Novosti, 06.01.2023, Izgradnja mira nespojiva je s kolektivizacijom krivice

Suradnja je rezultat međusobnog povjerenja, političke volje države da strukturira odnos sa srpskom nacionalnom manjinom na način da se zajednički radi na miru i poštovanju, ali i na poboljšanju položaja Srba u Hrvatskoj, istaknuo je Planković na Božićnom prijemu SNV-a Poruke mira, tolerancije i međusobnog uvažavanja čule su se ove …

Cijeli tekst →

Portal Novosti, 30.11.2023, Sanacija vandalizma

Nakon što su nepoznati počinioci srušili šest nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Drenovcima, načelnik opštine Josip Nasurović osudio je vandalski čin te obećao da će finansirati njihovu obnovu Nakon što su, u periodu od 10. do 13. novembra, nepoznati počinioci srušili šest nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Drenovcima, …

Cijeli tekst →

Jutarnji list, 09.11.2023, ‘GOVOR MRŽNJE‘ Pupovac mahao Tuđmanovim dopisima i fotografijama: ‘On nije bio slijep i gluh. Mi nismo teroristi‘

‘Nije prvi put da se u javnosti provlači narativ da stranka ima četnički predznak, da smo koljači, srbonacisti… To je govor mržnje‘ Članovi Kluba zastupnika SDSS-a reagirali su u četvrtak na prozivanja iz Domovinskog pokreta na saborskom aktualnom prijepodnevu da su teroristi, istaknuvši da je riječ o opasnom govoru mržnje te …

Cijeli tekst →