D.I.C. Veritas

MSP: Izjava svjedoka eksperta Save Štrbca

Od ukupnog broja direktnih žrtava iz ove akcije, do 20.02.2014. 31.12.2012. godine identifikovano i sahranjeno je 840  808 lica (49% 47%), među njima 470 451 civila (56%) i 370 357 (44%) uniformisanih lica (362 349 vojnika i 8 milicionera), odnosno 665 638 (79%) muškaraca i 175 170 (21%) žena.

Među nestalima na dan 20.02.2014. 31.12.2012. vodilo se 879 905 lica (51% 53% od ukupnog broja direktnih žrtava u ovoj akciji), među kojima je 587 610 muškaraca (67%) i 292 295 žena (33%).

6.3.2.    Od hrvatskih oružanih snaga (vojska, policija, paramilitarne snage) ukupno ih je stradalo 1.668 1.662 lica (97% od ukupnih direktnih žrtava u akciji „Oluja“), od toga 610 612 (95%) uniformisanih lica i 1.058 1.050(98%) civila.

6.3.3.    Od HVO stradalo je 1 uniformisano lice i to ubistvom.

6.3.4.    Od ABiH  stradalo je ukupno 33 (2%) lica:
-    18 (3%) uniformisanih lica: 8 ih je namjerno ubijeno; 7 stradalo nakon zarobljavanja, a 3 na borbenom zadatku.
-    15 (1%) civila (svi 1995. godine kada su pripadnici V MK ABiH u akciji “Oluja” napadali izbjegličke kolone sa Korduna i Banije): 10 je ubijeno; 1 stradao usljed granatiranja;
1  umro  u  bolnici  od  posljedica  ranjavanja;  1  ubijen  nakon  zarobljavanja  i  2  na  zasad nepoznat način.

6.3.5.    Od za sad neutvrđene, odnosno kombinovane, tri neprijateljske strane HV, HVO i ABiH, stradalo je ukupno 17 (1%) lica:
-    12 (2%) uniformisanih lica, koja su takođe stradala od neprijateljske strane: 3 na izvršavanju borbenog zadatka; 7 nakon zarobljavanja i 2 namjernim ubistvom i
-    5 civila: 3 ubijena, 1 je umro u bolnici od posljedica ranjavanja i 1 na nepoznat način.

6.3.6.    Upoređujući direktne žrtve “Oluje” sa ukupnim žrtvama rata, proizilazi da je u akciji “Oluja” stradalo 26 25 procenata više civila, odnosno 12 13 procenata više žena, te da je za 26 25 procenata više stradalo civila u dobi preko 60 godina.

6.4.    Indirektne žrtve:

6.4.1.    Žrtava akcije “Oluja” na srpskoj strani koje se ne mogu pripisati direktno  bilo kojoj neprijateljskoj strani, evidentirano je ukupno 133 121 lice (7% od ukupnog broja žrtava na srpskoj strani u ovoj akciji), od čega se među nestalima vodi još 43 38 lica.

Među indirektnim žrtvama je 76 (57%) 70 žena (58%) i 57 (43%) 51 muškarac (42%), te 122 111 civila (92%) i 11 10 uniformisanih lica (8%).

Među žrtvama do 18 godina života nalazi se 2 1 lice; od 18 do 60 godina 20; preko 60 godina 104 93; a dob je nepoznata za 7 lica.

6.4.2.    Uniformisana lica po VERITAS-ovim istraživanjima stradala su na sljedeći način:
namjernim ubistvima stradalo je 1 lice;
samoubistvo je počinilo 1 lice;
u saobraćaju  život su izgubila 3 2 lica; prirodnom smrću umrla su 3 lica;
u bolnicama je umrlo 1 lice;
pod nepoznatim uzrokom smrti stradala su 2 lica.

6.4.3.    Civilna lica smrtno su stradala u izbjegličkim kolonama izazvanim akcijom “Oluja”: 80 76 se vode kao umrli prirodnom smrću; 6 5 je izvršilo samoubistvo; 20 19 je umrlo u bolnicama; 3 su ubijena u međusobnim obračunima; 1 je ubijen iz nehata; 4 ih je život izgubilo u saobraćajnim udesima; a 8 3 su život izgubili na druge načine.

6.4.4.    Kod ove kategorije žrtava civila je stradalo 12 11 puta više od uniformisanih lica, žena je stradalo 16 procenata više nego muškaraca, a među stradalima je 3/4 starijih od 60 godina, dok ih je po načinu smrti najviše stradalo “prirodnom smrću” (83 79). Odnos gornjih brojki pokazuje da su najranjivija grupa bili starci i žene.


6.5.    Ekshumacije, identifikacije i sahrane

Iz akcije “Oluja” do 20.02.2014. 31.12.2012. sahranjeno je ukupno 930 891 posmrtnih ostataka.

U organizaciji nadležnih institucija na području RH ekshumirana su 883 819 leša: iz grupnih grobnica ekshumirana su 849 786 (301 sa groblja u Kninu, 154 sa groblja u Gračac, 27 sa groblja u Korenici, 160 sa groblja u Petrinji, 64 sa groblja u Dvoru, 31 sa groblja u Šibeniku, 56 sa groblja u Zadru, 7 sa groblja u Vrlici i 49 sa groblja Žitnik) i 32 33 iz pojedinačnih grobnica, od čega su identifikovana 550 525 posmrtnih ostataka. Porodice su u sopstvenoj organizaciji pronašle, uglavnom u “vrtnim grobovima”, i sahranile još 325 289 posmrtna ostatka.

Dakle, od ukupno 883  819 ekshumiranih posmrtnih ostataka iz ove akcije, još nije identifikovano 333 294 posmrtnih ostataka.

Na teritoriji BiH do 20.02.2014. kraja 2012. godine iz ove akcije ukupno je identifikovano 82 77 posmrtnih ostataka (u organizaciji nadležnih institucija 46, a u organizaciji porodica 8, dok je 28 direktno sahranjeno) i svi su sahranjeni.

Iz  akcije  „Oluja“  do  20.02.2014.  31.12.2012.  godine  ukupno  je  identifikovano  i sahranjeno 548 527 civila: 258 247 od ekshumiranih iz grupnih grobnica  (Knin 142 139, Zadar 3, Vrlika 2, Gračac 61 61, Korenica 4 3, Žitnik 8 6, Petrinja 25 26, Dvor 13 12), 144 170 od ekshumiranih iz tzv. pojedinačnih lokacija, dok su 146 110 leševa porodice ili rođaci sami pronašli i sahranili (prethodno nisu bili ni pokopani).

Veritas raspolaže  sa podacima  o još oko 290 350 poznatih grobnih mjesta  srpskih žrtava vezanih za akciju “Oluja”, a za najveći broj lokacija podaci su dobijeni upravo od hrvatske strane (Groblje Slunj 17 16; Groblje Šaš 14 15; Groblje Glina 25 51; Groblje Selište 15; Lička Jasenica 4 i još pedesetak desetak (iz) manjih lokacija), dok su ostale lokacije rezultat Veritasovih istraživanja.

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.