D.I.C. Veritas

MSP: Izjava svjedoka eksperta Save Štrbca

6.11.3.    Glogovo, opština Gračac;
Po popisu stanovništva u RH iz 1991. u selu je živjelo 66 žitelja: Srba 65 (98,48%) i 1 Hrvat.

Dana 4. avgusta 1995. godine, desetak mještana sela Glogova sklonilo se na pašnjaku zvanom “Dubrava”, koji je smješten između sela Bruvno i Omsica. Najmlađi među njima, Boris Jakšić, 7. avgusta spustio se u selo po vodu i naišao na hrvatske vojnike. Vojnici su ga poslali da pozove i ostale da dođu u selo radi dobijanja dokumenata. Sa Borisom su krenuli njegovi roditelji i starac Rade Petrović. Kad su došli u selo svi su pobijeni.

ŽRTVE: 1. Jakšić Boris (1971); 2. Jakšić Nada (1946); 3. Jakšić Đuro (1938) i 4. Petrović Rade (1919)

Sve žrtve se vode još među nestalima.

Prosječna starost žrtava je iznosila 51,5 godina, među njima je bila 1 žena.

Izvor Veritasovih saznanja su članovi porodica žrtava: supruga Petrović Rade sad pokojna Petrović Dragica i njihov sin Petrović Petar.

Iako su zločini na opštini Gračac bili obuhvaćeni optužnicom u predmetu Oluja, za ovaj zločin u Glogovu nisu izvođeni nikakvi dokazi.

Po popisu stanovništva u RH iz 2011. u ovom selu je živjelo 11 žitelja: 6 muškaraca i 5 žena, među kojima nema niko mlađi od 35 godina.

6.11.4.    Doljani, opština Vrhovine;
Po popisu stanovništva u RH iz 1991. u selu je živjelo 548 žitelja: 535 (98,18%) Srba, 3 Hrvata, 2 Jugoslovena i 5 ostalih.

Za vrijeme akcije Oluja, grupa starijih, nemoćnih ili bolesnih mještana, ostala u selu Doljani. Svi koji su ostali, njih dvanaest, među kojima je bilo 7 žena, u vremenu od 5. do 9. avgusta, ubijeni su u kućama ili pored kuća, od kojih su većina i  zapaljeni  zajedno  sa kućama.

ŽRTVE: 1. Mandić Jela (1912); 2. Jović Staka (1908); 3. Vukmanović Stojan (1920); 4. Ćurčić Milka (1925); 5. Hrkalović Petar (1939); 6. Hrkalović Zorka (1929), 7. Narančić Milan (1954), 8. Stojanović Pera (1920), 9. Ružić Dušan (1930), 10. Jović Marija (1941), 11.Hrkalović Danica (1912), 12. Narančić Stojan (1948)

Od pomenutih žrtava do sada je četvero sahranjeno (dva leša su ekshumirana iz primarne pojedinačne lokacije, a dva su pronašli i sahranili rođaci), dok se ostali i dalje vode među nestalima.

Prosječna starost žrtava je iznosila 67 godina.

Izvor Veritasovih saznanja su članovi porodica žrtava: Grbić Zora kćer nestalog Vukmanović Stojana te Kangrga Stojan i Miloš, koji su bili zarobljeni za vrijeme „Oluje“.

Događaj nije obuhvaćen optužnicom u predmetu Oluja

Po popisu stanovništva u RH iz 2011. u ovom selu je živjelo ukupno 95 žitelja od toga 52 muškarca i 43 žene.

6.11.5.    Zrmanja, Nadvrelo, Palanka, opština Gračac;
Po popisu stanovništva u RH iz 1991. u selu Palanka živjelo je 84 žitelja: 82 (98,62%) Srba, 1 Jugoslaven i 1 ostali;  u Nadvrelu je živjelo 57 žitelja, svi Srbi; u Zrmanji je živjelo 69 žitelja, od toga 68 (98,55%) Srba .

U selima Zrmanja (zaseok Gudura), Nadvrelo i Palanka koja čine jednu cjelinu koju narod zove Zrmanja, u kojima su za vrijeme Oluje ostali stariji, nemoćni i bolesni mještani, u toku avgusta 1995. pobijeno je najmanje 12 lica, svi koji su u selu sačekali dolazak HV.

ŽRTVE:  1.  Milanović  Milan  (1908),  2.  Perić  Dušan  (1927),  3.  Bogunović  Marija (1910), 4. Čanak Đurađ (1915), 5. Marčetić Borislav (1947), 6. Lukić Stevo (1920), 7. Šujica Dušan  (1927),  8.  Milanović  Vlado  (1936),  9.  Jokić  Milica  (1906),  10.  Komazec  Gojko (1938), 11. Marčetić Milan (1948), 12. Budimir Ilinka (1914)

Od pomenutih žrtava do sada je petero sahranjeno (1 ekshumiran sa groblja u Gračacu, a četiri su pronašli i sahranili rođaci), dok se ostali i dalje vode među nestalima.

Prosječna starost žrtava je iznosila 71 godina, među njima su 3 žene, čija je prosječna starost iznosila 85 godina.
Izvor Veritasovih saznanja su članovi porodica nestalih: Medić Milka supruga nestalog Milanović Vlade, Komazec Đuka supruga nestalog Komazec Gojka i mještanin Marčetić Simo.

Događaj nije obuhvaćen optužnicom u predmetu Oluja.

Za ubistvo Čanak Đurđa, Županijski sud u Zadru osudio je Ivicu Petrića na kaznu zatvora u trajanju od 6 godina.

Po popisu stanovništva u RH iz 2011. u selu Zrmanja živio je svega 21 žitelj, od toga 12 muškaraca i 9 žena, od kojih je samo jedan mlađi od 35 godina; u selu Palanka 19, od toga 7 muškaraca i 12 žena, od kojih nema niko mlađi od 44 godine i u selu Nadvrelo 1 žitelj, starosti preko 70 godina.

6.11.6.    Golubić, opština Knin;
Po popisu stanovništva u RH iz 1991. u selu je živjelo 1.424 žitelja: 1.389 (97,54%) Srba, 17 Hrvata, 1 Musliman, 1 Jugoslaven i ostalih 16.

Dana 06.08.1995. u selo Golubić ušli pripadnici HV-a i u „čišćenju“ pobili najmanje 15 mještana, uglavnom u njihovim kućama ili dvorištima, zapravo sve one koje su zatekli tom prilikom u selu, dok je jedna osoba, iz straha od ubistva, izvršila samoubistvo, otrovavši se tabletama i alkoholom.

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.