D.I.C. Veritas

Kako naručiti?

 

 

Knjigu možete naručiti slanjem zahtjeva na jedan od načina:

telefaksom: 011/323-6486
e-poštom: office@veritas.org.rs

redovnom poštom: D.I.C. Veritas, Dečanska 8,
11000 Beograd, Srbija

* Cijena pojedinačne knjige iznosi 500,00 dinara.